“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Giới thiệu website Công báo Lịch sử Công báo Việt Nam Hệ thống website Công báo  

 

      Công báo là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước, do Chính phủ thống nhất quản lý, có chức năng đăng các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành, các điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản khác theo quy định của pháp luật. Công báo gồm có Công báo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng Chính phủ xuất bản và Công báo cấp tỉnh do Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương xuất bản.


     Công báo tỉnh Thừa Thiên Huế được xuất bản dưới hai hình thức: Công báo in và Công báo điện tử. Công báo in được cấp phát miễn phí cho xã, phường, thị trấn với số lượng 03 cuốn/xã, phường, thị trấn. Công báo điện tử được khai thác miễn phí tại địa chỉ: http://congbao.thuathienhue.gov.vn

 

       1. Nội dung văn bản đăng tải trên Công báo Thừa Thiên Huế gồm:

 

       Văn bản quy phạm pháp luật:
- Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện, thị xã;
- Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Uỷ ban Nhân dân huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là huyện).
Văn bản khác:
- Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện không chứa quy phạm pháp luật được ban hành để giải quyết các công việc cá biệt cụ thể;
- Quyết định, Chỉ thị cá biệt do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân tỉnh được quy định theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Quyết định, chỉ thị do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh được quy định theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
- Quyết định đính chính văn bản quy phạm pháp luật có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày; Điều ước quốc tế do các cơ quan nhà nước ở Trung ương ký kết hoặc gia nhập được trực tiếp áp dụng trên địa bàn tỉnh;
- Thỏa thuận quốc tế do tỉnh ký kết với địa phương của các nước hoặc các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Các văn bản hướng dẫn do các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản pháp luật khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể.

 

       2. Công báo điện tử và Công báo in được xuất bản từ cùng một cơ sở dữ liệu, cùng một thời điểm.
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường họp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng công báo in làm căn cứ chính thức.

 

       Cấu trúc của Công báo điện tử gồm 04 mục:

 

      - Mục Công báo: đăng tải các văn bản pháp luật theo từng số Công báo.
      - Mục Văn bản mới: đăng tải các văn bản pháp luật do cơ quan có thẩm quyền vừa mới ban hành trong thời gian chờ biên tập Công báo.
      - Mục lục công báo: đăng tải các số Công báo đã ban hành từ năm 2006 đến nay
      - Tra cứu văn bản: tìm kiếm nhanh văn bản pháp luật đã được đăng tải trên công báo

 

    Trong quá trình sử dụng, nếu có vướng mắc, xin liên hệ:

 

    CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

    Địa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế
     Điện thoại: (0234) 3834537
    Fax: (0234) 3834537
    Email: congbao@thuathienhue.gov.vn

 

14,332,402 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner